Strona główna » Spis treści

Spis treści

Wykaz skrótów                                                                                            9

Wstęp       11

  1             Podstawowe zasady zawierania umów prawa autorskiego                15

  2             Książka                                                                                         31

2.1.           Wstęp                                                                                              31

2.2.           Umowa między współautorami (na przykładzie komiksu)                    34

2.3.           Umowa wydawnicza z autorem (na przykładzie monografii z zakresu nauk prawnych)             42

2.4.           Umowa z autorem o wydanie elektroniczne (na przykładzie monografii z zakresu nauk prawnych)       57

2.5.           Umowa z grupą autorów (na przykładzie komentarza do ustawy)        69

2.6.           Umowa z ilustratorem (na przykładzie ilustrowanej bajki dla dzieci)    80

2.7.           Umowa z tłumaczem (na przykładzie tłumaczenia dzieła prawniczego)    91

  3             Muzyka                                                                                       102

3.1.           Wstęp                                                                                            102

3.2.           Umowa o stworzenie utworu muzycznego (na przykładzie umowy o stworzenie motywu muzycznego i licencji na wykorzystanie go w radiowym spocie reklamowym)                                                       104

3.3.           Umowa wydawnicza (na przykładzie wydania materiałów nutowych wraz z nabyciem dodatkowych praw)      115

3.4.           Umowa o wykonanie koncertu                                                         125

3.5.           Umowa fonograficzna (na przykładzie umowy wyłącznej o produkcję fonograficzną)               133

  4             Film i telewizja                                                                         148

4.1.           Wstęp                                                                                            148

4.2.           Umowa o sfilmowanie utworu literackiego                                       152

4.3.           Umowa między producentem a autorem scenariusza                        167

4.4.           Umowa między producentem a reżyserem                                       183

4.5.           Umowy koprodukcyjne                                                                    197

4.6.           Umowy dotyczące remake’ów                                                         211

4.7.           Umowy dotyczące kontynuacji                                                         220

4.8.           Umowy między producentem a dystrybutorem
egzemplarzy                                                                                   229

4.9.           Umowa o nadanie telewizyjne                                                         240

4.10.         Umowy o rozpowszechnianie na platformach cyfrowych                   248

4.11.         Licencja na format telewizyjny                                                         255

  5             Programy komputerowe                                                      268

5.1.           Wstęp                                                                                            268

5.2.           Umowa licencyjna na korzystanie z programu komputerowego         270

5.3.           Umowa o wdrożenie systemu informatycznego                                283

  6             Multimedia                                                                               297

6.1.           Wstęp                                                                                            297

6.2.           Umowa o stworzenie strony WWW                                                  300

6.3.           Umowa między producentem a realizatorem utworu multimedialnego    315

6.4.           Umowa integracji treści w formacie cyfrowym z programem sterującym         327

6.5.           Umowa konwersji treści do formatu cyfrowego                                334

  7             Sztuki plastyczne                                                                    345

7.1.           Wstęp                                                                                            345

7.2.           Umowa o stworzenie utworu sztuki plastycznej (na przykładzie zamówienia serwisu fotograficznego)             347

7.3.           Umowa o wystawienie utworu sztuki plastycznej (na przykładzie wystawy obrazów)               356

7.4.           Umowa o prezentację utworu sztuki plastycznej w Internecie (na przykładzie portalu internetowego zamieszczającego fotografie)      364

  8             Umowy w zakresie reklamy                                                  372

8.1.           Wstęp                                                                                            372

8.2.           Umowa z autorem utworu plastycznego                                           374

8.3.           Umowa z autorem fotografii (na przykładzie banneru internetowego)    383

8.4.           Umowa z agencją reklamową (na przykładzie umowy o prowadzenie kampanii reklamowej)               389

8.5.           Umowa o prezentację reklamy (na przykładzie reklamy na środkach transportu miejskiego)    402

8.6.           Umowa w zakresie reklamy radiowej                                               410

8.7.           Umowa w zakresie reklamy telewizyjnej                                           416

8.8.           Umowa merchandisingu (na przykładzie sektora mody)                    424

8.9.           Umowa personality merchandisingu (na przykładzie sektora mody)    432

  9             Internet                                                                                     440

9.1.           Wstęp                                                                                            440

9.2.           Hosting                                                                                           441

9.3.           Umowa o rejestrację i utrzymanie domeny internetowej                  454

9.4.           Umowa z Internet Service Providerem                                             462

  10           Architektura                                                                            472

10.1.         Wstęp                                                                                            472

10.2.         Umowa o stworzenie projektu budowlanego                                    474

10.3.         Umowa o stworzenie projektu aranżacji wnętrza                              486

10.4.         Umowa o nadzór autorski                                                                492

  11           Teatr                                                                                           499

11.1.         Wstęp                                                                                            499

11.2.         Umowa o stworzenie scenariusza widowiska                                    500

11.3.         Umowa o inscenizację                                                                     506

11.4.         Umowa o reżyserię zwykłą                                                               516

11.5.         Umowa o artystyczne wykonanie (z aktorem)                                   523

11.6.         Umowa o wykorzystanie piosenek w spektaklu                                 529

11.7.         Umowa o przygotowanie aktorów                                                    533

  12           Umowy prawa autorskiego w zakresie nowych technologii               538

12.1.         Wstęp                                                                                            538

12.2.         Umowa o digitalizację utworu – odesłanie                                        540

12.3.         Umowa o korzystanie ze sztucznej inteligencji (na przykładzie programu dla rejonowych sądów karnych)        542

12.4.         Umowa o udział w stworzeniu gry komputerowej (na przykładzie umowy z twórcą scenariusza)          555

12.5.         Umowa o rozpowszechnianie gry komputerowej w Internecie (na przykładzie udostępnienia gry sieciowej graczowi)      568

12.6.         Umowa o stworzenie i rozpowszechnianie bazy danych                    579

12.7.         Umowa o udostępnienie utworów on demand (na przykładzie filmu)    596

12.8.         Umowa o wydanie elektroniczne książki – odesłanie                         603

12.9.         Umowa licencyjna na korzystanie z programu komputerowego – odesłanie    603

12.10.       Umowa o wdrożenie systemu informatycznego – odesłanie              603

12.11.       Umowa o stworzenie strony WWW – odesłanie                                603

12.12.       Hosting – odesłanie                                                                         603

12.13.       Umowa z Internet Service Providerem – odesłanie                            603

  13           Okolice prawa autorskiego                                                 604

13.1.         Wstęp                                                                                            604

13.2.         Umowa o ustanowienie impresariatu                                               606

13.3.         Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku (na przykładzie umowy z modelką/modelem)            617

Bibliografia